title
Nõusolekuhalduse roll ja tähtsus avalikes organisatsioonides digitaalajastul: juhtum Eesti kohta
The Role and Importance of Consent Management in Public Organizations in the Digital Age: Case on
author
Aslanova, Tamara
keywords
teadlik nõusolek
nõusoleku haldamine
CMP
andmete jagamine
informed consent
consent management
data sharing
supervisor
Draheim, Dirk; Tammearu, Kevin; Azmat Butt, Sidra
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus