title
Optimization of Aqueous Media Treatment with Pulsed Corona Discharge: Hydrodynamics and Kinetics Conformed with the Discharge Parameters and Energy Efficiency
Impulss koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest
serial number
42/2022
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
18.08.2022
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/00388653-484b-41dd-bcb7-a67df7b65d6e
ISBN 978-9949-83-872-1 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA