title
CO2 andurite mõõtevigade ja andmetöötlusalgoritmide mõjuanalüüs õhukvaliteedi ja kasutusaegade hindamisel
CO2 sensors: Impact analysis of measurement errors and data processing algorithms on air quality and occupancy estimation
author
Aljas, Hans Kristjan
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus