title
Keskkonna ja viimistlusastme mõju akna tapp- ja tüübelliidetele
Effect of environment and stage of finishing on windows tenon and dowel joints
author
Tammekivi, Sigrid
keywords
puitaknad
tüübelliide
puidu viimistlus
keskkonna mõju
puidu niiskussisaldus
immutatud puit
värvitud puit
timber windows
tenon joint
timber finishing
effect of environment
impregnated timber
painted timber
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal