title
SLAMBIM - reaalajas sünkroniseeritud projekteerimis-ehitus protsess kasutades SLAM algoritmi ja selle kasu projekti kvaliteedi tagamisel
SLAMBIM - realtime synchronous design-build process using SLAM algorithms and its benefits for quality assurance
author
Talvari, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information