title
Eesti ametiasutuste sõidukikulude vähendamise võimalused
Opportunities for reducing vehicle costs of Estonian Administrative Authorities
author
Tuisk, Tauno
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information