title
Kaugtöö kasutamise praktika ja hoiakud kaugtöö suhtes Maanteeametis
Practice and attitudes towards teleworking in the Road Administration
author
Kimber, Kairi
supervisor
defence date
language