title
Põlevkiviõli atmosfäärse destillatsioonijäägi koksistamine
Coking of atmospheric residue from the shale oil distillation
Коксование атмосферного остатка дистилляции сланцевой смолы
author
Morjuhhova, Jevgenia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele