title
Basel III kapitali adekvaatsuse regulatsiooni mõju suurimate investeerimispankade riskikäitumisele aastatel 2010-2017
Impact of Basel III capital adequacy regulation on risk taking of the biggest investment banks during 2010-2017
author
Kuuskla, Joonas
keywords
riskikäitumine
investeerimispangad
risk taking
investment banks
supervisor
defence date
language