title
Tallinna Polütehnik Nr 6 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.02.1986
language