title
Lactococcus lactis-e nukleotiididest sõltuva valgu ekspressiooni süsteemi konstrueerimine
Development of nucleotide dependent protein expression system in Lactococcus lactis.
author
Pertel, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information