title
Spooni paksuse ja pinnakareduse mõju erinevate liimidega valmistatud liimühenduse tugevusele.
Effect of veneer thickness and surface roughness on shear bond strength with different adhesives
author
Hasan, Md Mishkat
keywords
nihkekatse
spooni pinnakaredus
puiduliimid
adhesive bond strength
lap shear test
veneers thickness
veneer surface roughness
wood adhesives
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2023