title
Massisõnumite saatmise veebirakenduse arendamine Elisa Eesti AS-ile
Development of a Bulk SMS Sender Web Application for Elisa Eesti AS
author
Saul, Silver
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit