title
Eesti börsiettevõtete dividendimäära ja dividenditootluse seos aktsia hinnakasvuga
Relationship between dividend rate and dividend yield of Estonian listed companies and share price growth
author
Palm, Renita
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus