title
Patsiendiportaali lisafunktsionaalsuste analüüs krooniliste haigustega patsientide näitel
Patient Portal Improvement Analysis on the Basis of Patients With a Chronic Illness
author
Lvova, Liisa
supervisor
defence date
language
department / college