title
Käina lahe veetaseme muutlikkus
Sea Level Variations in the Käina Bay
author
Novak, Natalia
keywords
merevee tase
veevahetus
rannikumere dünaamika
water exchange
coastal sea dynamics
supervisor
defence date
language