title
Põlevkivituhast sadestatud kaltsium karbonaadi tootmise tööparameetrite ja lisandite mõju uuring
Oil shale ash based PCC production: effect of operating parameters and additives on PCC precipitation efficiency and quality
author
Otori, Fatima Precious
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tamm, Kadrian
defence date
21.05.2021
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 19.05.2026