title
Nõusolekuhalduse roll ja tähtsus avalikes organisatsioonides digitaalajastul: Juhtum Eesti kohta
The role and importance of consent management in public organizations in the digital age: Case on Estonia
author
Aslanova, Tamara
supervisor
Tammearu, Kevin
Azmat Butt, Sidra
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus