title
Infoturbe ja logide halduse lahendusele käitumispõhise analüütika juurutamine
Implementing user behavior analytics in a security information and event management system
author
Kiilaspää, Kaupo
keywords
käitumispõhine analüütika
logihaldus
UBA
User Behavior Analytics
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
supervisor
Pais, Märt; Meriste, Merik
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal