title
Sooline palgalõhe avalikus ja erasektoris Ühendkuningriigi näitel
The public-private sector gender pay gap in the UK
author
Taraskina, Veronika
defence date
language