title
Konverentsiürituste toimumiskoha valiku ostuotsustusprotsess Eesti äritarbijatest assotsiatsioonide näitel
Conference site selection decision making process on the example of Estonian business client associations
author
Rosenberg, Marilin
keywords
assotsiatsioon
konverentsi toimumiskoht
konverentsiturg
business client
conference venue
MICE industry
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network