title
E3 ubikvitiinligaasid NEURL1 ja RNF220 heterodimeriseeruvad, kuid ei soodusta vastastikust ubikvitineerimist
E3 ubiquitin ligases NEURL1 and RNF220 heterodimerize but do not promote mutual ubiquitination
author
Purde, Mette-Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Taal, Kati
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information