title
VMI juurutamine Euroopa jaekaubandussektoris
VMI implementation in retail industry in Europe
author
Uustalu, Sven
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access