title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.01.1983
language