title
Tallinna Polütehnik Nr 13 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.04.1980
language