title
Sisemise tööandja brändi väärtuspakkumise loomine kui strateegiline viis tööandja brändi üles ehitada IT ettevõtte Pipedrive näitel
Creation of an internal employer value proposition as a strategic way of building an employer brand based on an IT company Pipedrive
author
Kukk, Kristiine
keywords
tööandja brändi loomine
sisemise tööandja brändi loomine
strateegiline tööandja bränd
tööandja brändi väärtuspakkumine
internal employer branding
strategic employer brand
supervisor
defence date
language