title
Sool-geeliga sünteesitud TiO2 õhukeste kilede fotokatalüütilise aktiivsuse uurimine MTBE oksüdatsioonil gaasifaasis
Study of photocatalytic activity of different TiO2 sol-gel synthesized thin films in the degradation of MTBE in gas-phase.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö