title
Lämmastik-sinepigaaside laguproduktide määramine veeproovides SPE ja CE-UV meetoditega
Determination of nitrogen mustards degrdation products in water samples using SPE and CE-UV methods
author
Valgenberg, Gerle
keywords
tahkefaasiekstraktsioon
lämmastik-sinepigaas
solid pahase extraction
nitrogen mustard
chemical warfare
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information