title
Sisemise järelkasvu mudeli loomine Eesti Energia AS äri- ja infotehnoloogia teenistuse näitel
Creating a succession model based on the example of Eesti Energia AS Business and Information Technology Service
author
Pelt, Kaisa
keywords
sisemine järelkasv
äri- ja infotehnoloogia
succession planning
business and information technology
employees development
employees retention
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Laurson-Suurna, Katrina
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2022.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 08.06.2022. Not available at academic unit.