title
Mikrosilika mõju betooni külmakindlusele
Effect of microsilica content on freezing-thawing durability of concrete
author
Mahnatš, Aleksei
supervisor
Tuisk,Tanel
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus