title
Ürituslogistika Saaremaa Ooperipäevade näitel
Event Logistics based on Saaremaa Opera Days
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information