title
Töötajate hoiakud ja toimetulek organisatsiooniliste muudatustega
Employee attitudes and coping with organizational changes
author
Paju, Reelika
keywords
töötajate reaktsioonid muudatusele
organisatsiooniline mobiilsus
dispositsiooniline optimism
coping with changes
employees’ reactions to organizational change
organizational mobility
dispositional optimism
supervisor
defence date
language