title
Päästmis- ja ümberkorraldusabi mõjude analüüs finantsettevõtjate vahelisele konkurentsile siseturul
Analysis of Effects of Rescue and Restructuring State Aid to Financial Undertakings on Competition in Internal Market
author
Michelsen, Otto
keywords
art 107 ELTL
päästmis- ja ümberkorraldusabi
finantsettevõtjad
Art. 107 TFEU
rescue and restructuring state aid
financial undertakings
defence date
language