title
Aktiivne tööpoliitika Eestis aastatel 2005-2014
Estonian active labour market policy in the period of years 2005-2014
Активная политика занятости в Эстонии в 2005-2014 годы
author
Sikk, Elina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network