title
Andmetüüpide valiku mõjust PostgreSQL andmebaaside kasutamisele
On the Influence of the Selection of Data Types to the Use of PostgreSQL Databases
author
Kristal, Kristiina
supervisor
defence date
language