title
Ettevõtete väärtus ja muud aktsiate tagasioste mõjutavad tegurid NYSE näitel
The value of companies and other determinants of share repurchases: an example of NYSE
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network