title
Covid-19 mõju ettevõtte dividendipoliitikale Nasdaq Balti börsil noteeritud ettevõtete näitel
The impact of Covid-19 on the company's dividend policy on the example of companies listed on the Nasdaq Baltic Stock Exchange
author
Seeland, Elis
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus