title
Tarbija motiivid uue auto ostmisel Eestis
Consumer car purchasing motives in Estonia
keywords
uue auto ost
McGuire motiivide süsteem
kõrge osalusmääraga tooted
buying new car
McGuire motives system
high-involvement rate products
supervisor
defence date
language