title
Ühiskondliku hoone raudbetoonkonstruktsioonide modelleerimine ja dimensioneerimine
Design and modeling of commercial concrete building
author
Karus, Kaspar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language