title
VKG Oil AS gaasi-õhu segu transpordisüsteemi automatiseerimine.
Gas-air mixture transportation system automation at the VKG Oil AS plant. Автоматизация системы транспорта газовоздушной смеси VKG Oil AS
author
Kashirin, Oleg
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal