title
Tallinna Polütehnik Nr 4 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.02.1984
language