title
Multikomponentsete segude keemispiiride ja keskmiste keemispunktide hindamine
Estimation of boiling ranges and average boiling points for multicomponent mixtures
keywords
keemisvahemik
boiling range
average boiling point
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ligipääs piiratud