title
Vanemaealisena ettevõtlusega alustamist soodustavad ja takistavad tegurid
Facilitating and hindering factors of starting entrepreneurship at older age
author
Kallas, Pille
supervisor
defence date
language