title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Palupera vallas ehitatava lihaveiste kompleksi ehitustööde näitel
Analysis of Building Site Technology and Management of a Livestock Building Complex in Palupera Parish
author
Metusala, Ats
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information