title
Külade ajaloolise asustusstruktuuri ning sellest tuleneva maakasutuse ja hoonestuse hindamine Põlvamaa näitel
The assessment of historical rural settlement structures and its consequential land use and buildings on the basis of Põlva county
author
Preedin, Liisi
keywords
väärtuslikud maastikud
maastikud
Põlva maakond
ajalooline asustusmuster
valuable landscapes
Põlva county
historical rural settlement structure
supervisor
defence date
language