title
Digitaalne kodakondsus andmestunud ühiskonnas: Eesti e-residentsuse juhtumianalüüs
Digital citizenship in a datafied society: the case of Estonian e-residency
author
Ibrahimi, Mergime
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus