title
Sobiva interkultuurilise turundusstrateegia valimine ja rakendamine kolme ettevõtte näitel
Selection of an appropriate intercultural marketing strategy and its implementation by three companies
defence date
language