title
Järelpingestatud jätkuvtala anlüüs
Analysis of a post-tensioned multi-span beam
keywords
järelpingestamine
nakkega ja nakketa pingearmatuurid
post-tension
bounded ja unbounded tensile reinforcement
stressed concrete
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus