title
Kaetud keskpinge õhuliinijuhtmete elektriliste omaduse uurimine
Medium Voltage Covered Conductor Overhead Lines Electrical Properties Study
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information