title
Haljas- ja puhkealade ning neid ühendavate kergliiklusteede ülevaade ja arengusuunad Jõhvi valla näitel
Overview and trends of green and recreational areas, connected by light traffic roads in located Jõhvi municipality
author
Aleksandrov, Janar
keywords
haljas- ja puhkealad
green and recreational areas
light traffic roads
supervisor
Lehtpuu, Maili
defence date
language